Produkty ComelitSADY Traditional


 • 4+n vodičový systém
 • analógové audio sady
 • dostupné riešenie
 • kompaktné zostavy pre 1 až 4 účastníkov
 • dverná jednotka pre zapustenú/nadomietkovú montáž
 • headset audiotelefón s ovládaním otvárania zámku
 • jednoduchá montáž na stávajúce káblové rozvody
SADY simplebus


 • univerzálna Quadra dverná jednotka pre 1 až 4 účastníkov
 • dotykové tlačidlá, možná zmena na 2 tl. alebo 4 tlačidlo
 • až 4 monitory v rámci jednej adresy (16 užívateľov)
 • 2 vodičová kabeláž
 • nezávislé ovládanie 2 zámkov
 • kompatibilita s SBC monitormi
SADY VIP


 • IP sada pre 1 užívateľa
 • dverná jednotka IKALL
 • voliteľný videomonitor / PC klient
 • aplikácia do smartfónu
 • prenos cez LAN / WIFI / 3G
 • H.264 video formát
 • komfort prepojenia volania cez internet
 • paralelné zvonenia až na 15 zariadení
 • ovládanie zámkov na diaľku
 • nahrávanie hovorov
Audio 2-vodičový systém


 • 2 vodičový nepolarizovaný digitálny systém
 • prevedenie audio dverné jednotky tlačidlové alebo s telef. zoznamom
 • neobmedzená modularita systému
 • adresovanie audiotelefónov pomocou DIP prepínačov
 • zapojenie bez akýchkoľvek odbočovacích členov
 • maximálny dosah kabeláže 600 m
 • maximálny počet 240 účastníkov
 • jednoduchá montáž a programovanie
 • centralizované napájanie jedným zdrojom
Audio/video 2-vodičový systém


 • 2 vodičový nepolarizovaný digitálny audio/video systém
 • prevedenie dverné jednotky tlačidlové alebo s telef. zoznamom
 • neobmedzená modularita systému
 • adresovanie komponentov pomocou DIP prepínačov
 • maximálny dosah kabeláže 400 m (SB TOP 1200 m)
 • maximálny počet 240 účastníkov
 • neobmedzený počet dverných jednotiek v systéme
 • variabilná topológia systému, 36 stúpačiek
 • interkom, pracovisko operátora / spojovateľky
 • centralizované napájanie
 • možnosť posilnenia zbernice
TCP/IP systém


 • distribuovaný TCP/IP systém, plug and play inštalácia
 • použitie štandardnej siete LAN / WAN / WiFi / optika
 • bez potreby centrálneho servera
 • neobmedzený počet užívateľov
 • neobmedzený počet súčasných hovorov
 • neobmedzené vzdialenosti
 • interkom, video pamäť
 • odkazová služba, pracovisko operátora
 • inštalácia klienta na PC, tablet, smartphone
 • logovanie udalostí v systéme
 • prepojenie so VoIP telefónnou ústredňou
Emergency panely


 • prevedenie audio alebo video dverné jednotky
 • panik tlačidlo pre núdzové spojenie
 • použitie tiež ako HELP POINT
 • TCP/IP komunikácia
 • 1x volacie tlačidlo, LED a zvuková indikácia hovoru
 • označenie braillovým písmom
 • smerovanie hovoru na operátora, PC pult ostrahy
 • aplikácia na smartfóne
 • antivandal antikor prevedenie